Privacy beleid

De website “goedkopekantoorinrichting.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door GKI (hierna: Goedkope Kantoorinrichting), statutair gevestigd Joure en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65945174. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Aaldrik Pultrum, handelend onder de naam Goedkope Kantoorinrichting is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Goedkope Kantoorinrichting garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Goedkope Kantoorinrichting gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Goedkope Kantoorinrichting gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Hierbij tracht Goedkope Kantoorinrichting rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u na voltooing van de koopovereenkomst uw gegevens uit onze systemen wilt laten verwijderen dan kunt u dit schriftelijk melden bij Goedkope Kantoorinrichting t.a.v. Goedkope Kantoorinrichting, Vegelinsweg 3A, 8501BA Joure of per e-mail aan met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen uit onze systemen.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Goedkope Kantoorinrichting over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Goedkope Kantoorinrichting via Goedkope Kantoorinrichting zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Privacybeleid andere websites

Op www.goedkopekantoorinrichting.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?

Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.