Binnen 1 week geleverd
Verzending vanaf €35 per bestelling
Bestel als gast
Account
  • Account
  • Account aanmaken
Winkelwagen

Uw bestelling retourneren (óók zakelijke klanten)

Soms komt het voor dat u als klant onverwacht toch uw bestelling wilt annuleren en / of retourneren. Indien dat het geval is, kunt u rekening houden met onderstaande regels en bepalingen. Wettelijk gezien zijn deze regels alleen van toepassing bij particuliere transacties maar wij van Goedkopekantoorinrichting.nl zijn de lastigste niet en passen deze regels ook toe voor onze zakelijke klantten.

In het kort:

  • Op het aflevermoment kunt u ervoor kiezen om het product gratis weer mee terug te laten nemen. Kijk hier voor meer informatie hoe dat werkt.
  • U heeft 14 dagen de tijd uw aankoop zonder opgave van redenen te annuleren;
  • Na ontvangst van uw retourzending krijgt u 100% van het betaalde aankoopbedrag retour, inclusief eventuele verzendkosten;
  • Als een fout van ons de oorzaak is van uw retourzending, vergoeden wij de verzendkosten voor het retourneren van deze product(en);
  • Twijfelt u voor aankoop over het te bestellen product? In overleg is een tijdelijke proefplaatsing mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op;
  • Speciaal door u bestelde producten en speciaal voor u vervaardigde producten zijn uitgesloten van retour, dit kan alleen in overleg of in geval van een productiefout van de fabrikant;

Herroeping van uw bestelling

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derden, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel van uw bestelling fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Goedkope Kantoorinrichting, Vegelinsweg 3a, 8501BA te Joure via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het hier te downloaden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Heeft u vragen over ons herroepingsbeleid? Stuur ons dan gerust een bericht of bel ons op 088 - 229 20 20.